Bilgiye yapılan yatırım en yüksek kârı getirir.

ALİA Girişim başta biyomedikal ve biyoteknoloji odaklı olmak üzere özellikle Endüstri 4.0 alanlarında faaliyet gösteren teknoloji şirketlerine yönelik olarak çalışmalarda bulunan özel bir yatırım & danışmanlık şirketidir.

ALİA Girişim sektör liderliğini ve bölgesel pazar öncülüğünü hedefleyen yüksek potansiyel sahibi teknoloji şirketlerine odaklanmakta ve ortaklık yoluyla yaptığı yatırımlar ya da emsalsiz danışmanlık çalışmalarıyla tüm paydaşlarına değer kazandırmayı amaçlamaktadır.

ALİA Girişim'in nihai hedefi Türkiye'den Endüstri 4.0 alanlarında faaliyet gösterecek dünya markaları çıkarmaktır. 

ALİA Girişim bu amaç doğrultusunda 2020 yılı için 10 milyon TL yatırım yapmayı amaçlamaktadır.